top of page

Rainbow diperuntukkan bagi anak Playgroup dan terdapat 4 tingkatan. Tiap tingkatan terdiri dari 11 minggu (21 jam). 
Kursus ini disusun berdasarkan cerita pendek, lagu-lagu dan pengenalan terhadap pelajaran phoenic.

Selain itu topik pembelajaran juga merangsang perkembangan anak pada keahlian motorik halus dan kasar dengan cara yang menyenangkan dan pembelajaran dengan pendekatan yang aktif.

bottom of page