Rainbow diperuntukkan bagi anak Playgroup dan terdapat 4 tingkatan. Tiap tingkatan terdiri dari 11 minggu (27 jam). 
Kursus ini disusun berdasarkan cerita pendek, lagu-lagu dan pengenalan terhadap pelajaran phoenic.

Selain itu topik pembelajaran juga merangsang perkembangan anak pada keahlian motorik halus dan kasar dengan cara yang menyenangkan dan pembelajaran dengan pendekatan yang aktif.